Website Review


Ange domän


← Klicka på uppdatera
backbonejs.org

Webbplats analys backbonejs.org

 Genereras på Maj 02 2021 17:52 PM

Gammal statistik? UPDATERA !


Ställningen är 55/100

SEO Innehåll

Titel

Backbone.jsLängd : 11

Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.
BeskrivningLängd : 0

Mycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta någon metabeskrivning på din sida. Använd denna online meta-taggar generator, gratis för att skapa beskrivningar.
NyckelordMycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta några meta-taggar på din sida. Använd denna meta-tag generator, gratis för att skapa nyckelord.
Og Meta Egenskaper Den här sidan drar inte nytta utav Og. Deras taggar möjliggör sociala sökrobotar att bättre strukturera strukturera din sida. Använd denna og generatorn gratis för att skapa dom.
Rubriker
H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 60 0 0 0 0
 • [H2] Downloads & Dependencies (Right-click, and use "Save As")
 • [H2] Getting Started
 • [H2] Models and Views
 • [H2] Collections
 • [H2] API Integration
 • [H2] View Rendering
 • [H2] Routing with URLs
 • [H2] Backbone.Events
 • [H2] Backbone.Model
 • [H2] Backbone.Collection
 • [H2] Backbone.Router
 • [H2] Backbone.history
 • [H2] Backbone.sync
 • [H2] Backbone.View
 • [H2] Utility
 • [H2] F.A.Q.
 • [H2] Examples
 • [H2] DocumentCloud
 • [H2] USA Today
 • [H2] Rdio
 • [H2] Hulu
 • [H2] Quartz
 • [H2] Earth
 • [H2] Vox
 • [H2] Gawker Media
 • [H2] Flow
 • [H2] Gilt Groupe
 • [H2] Enigma
 • [H2] NewsBlur
 • [H2] WordPress.com
 • [H2] Foursquare
 • [H2] Bitbucket
 • [H2] Disqus
 • [H2] Delicious
 • [H2] Khan Academy
 • [H2] IRCCloud
 • [H2] Pitchfork
 • [H2] Spin
 • [H2] ZocDoc
 • [H2] Walmart Mobile
 • [H2] Groupon Now!
 • [H2] Basecamp
 • [H2] Slavery Footprint
 • [H2] Stripe
 • [H2] Airbnb
 • [H2] SoundCloud Mobile
 • [H2] Art.sy
 • [H2] Pandora
 • [H2] Inkling
 • [H2] Code School
 • [H2] CloudApp
 • [H2] SeatGeek
 • [H2] Easel
 • [H2] Jolicloud
 • [H2] Salon.io
 • [H2] TileMill
 • [H2] Blossom
 • [H2] Trello
 • [H2] Tzigla
 • [H2] Change Log
Bilder Vi hittade 49 bilder på denna webbsida.

Bra, de flesta eller alla dina bilder innehåller alt-attribut
Text/HTML Ratio Ratio : 69%

Idealisk! Den här sidans text till HTML-kod förhållande är mellan 25 och 70 procent.
Flash Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
Iframe Bra, vi upptäckte inga Iframes på den här sidan.

URL Rewrite Bra. Dina adressfält ser bra ut!
Understreck i URLen Perfekt! Inga understreck upptäcktes i din webbadress.
In-page länkar Vi hittade totalt 447 länkar inklusive 28 länk(ar) till filerAnchor Typ Juice
GitHub Repository Externa Passing Juice
Annotated Source Interna Passing Juice
Getting Started Interna Passing Juice
Models and Views Interna Passing Juice
Collections Interna Passing Juice
API Integration Interna Passing Juice
Rendering Interna Passing Juice
Routing Interna Passing Juice
Events Interna Passing Juice
on Interna Passing Juice
off Interna Passing Juice
trigger Interna Passing Juice
once Interna Passing Juice
listenTo Interna Passing Juice
stopListening Interna Passing Juice
listenToOnce Interna Passing Juice
Model Interna Passing Juice
extend Interna Passing Juice
preinitialize Interna Passing Juice
constructor / initialize Interna Passing Juice
get Interna Passing Juice
set Interna Passing Juice
escape Interna Passing Juice
has Interna Passing Juice
unset Interna Passing Juice
clear Interna Passing Juice
id Interna Passing Juice
idAttribute Interna Passing Juice
cid Interna Passing Juice
attributes Interna Passing Juice
changed Interna Passing Juice
defaults Interna Passing Juice
toJSON Interna Passing Juice
sync Interna Passing Juice
fetch Interna Passing Juice
save Interna Passing Juice
destroy Interna Passing Juice
validate Interna Passing Juice
validationError Interna Passing Juice
isValid Interna Passing Juice
url Interna Passing Juice
urlRoot Interna Passing Juice
parse Interna Passing Juice
clone Interna Passing Juice
isNew Interna Passing Juice
hasChanged Interna Passing Juice
changedAttributes Interna Passing Juice
previous Interna Passing Juice
previousAttributes Interna Passing Juice
Collection Interna Passing Juice
extend Interna Passing Juice
model Interna Passing Juice
modelId Interna Passing Juice
preinitialize Interna Passing Juice
constructor / initialize Interna Passing Juice
models Interna Passing Juice
toJSON Interna Passing Juice
sync Interna Passing Juice
add Interna Passing Juice
remove Interna Passing Juice
reset Interna Passing Juice
set Interna Passing Juice
get Interna Passing Juice
at Interna Passing Juice
push Interna Passing Juice
pop Interna Passing Juice
unshift Interna Passing Juice
shift Interna Passing Juice
slice Interna Passing Juice
length Interna Passing Juice
comparator Interna Passing Juice
sort Interna Passing Juice
pluck Interna Passing Juice
where Interna Passing Juice
findWhere Interna Passing Juice
url Interna Passing Juice
parse Interna Passing Juice
clone Interna Passing Juice
fetch Interna Passing Juice
create Interna Passing Juice
mixin Interna Passing Juice
Router Interna Passing Juice
extend Interna Passing Juice
routes Interna Passing Juice
preinitialize Interna Passing Juice
constructor / initialize Interna Passing Juice
route Interna Passing Juice
navigate Interna Passing Juice
execute Interna Passing Juice
History Interna Passing Juice
start Interna Passing Juice
Sync Interna Passing Juice
Backbone.ajax Interna Passing Juice
Backbone.emulateHTTP Interna Passing Juice
Backbone.emulateJSON Interna Passing Juice
View Interna Passing Juice
extend Interna Passing Juice
preinitialize Interna Passing Juice
constructor / initialize Interna Passing Juice
el Interna Passing Juice
$el Interna Passing Juice
setElement Interna Passing Juice
attributes Interna Passing Juice
$ (jQuery) Interna Passing Juice
template Interna Passing Juice
render Interna Passing Juice
remove Interna Passing Juice
events Interna Passing Juice
delegateEvents Interna Passing Juice
undelegateEvents Interna Passing Juice
Utility Interna Passing Juice
Backbone.noConflict Interna Passing Juice
Backbone.$ Interna Passing Juice
F.A.Q. Interna Passing Juice
Why Backbone? Interna Passing Juice
More Than One Way To Do It Interna Passing Juice
Nested Models & Collections Interna Passing Juice
Loading Bootstrapped Models Interna Passing Juice
Extending Backbone Interna Passing Juice
Traditional MVC Interna Passing Juice
Binding "this" Interna Passing Juice
Working with Rails Interna Passing Juice
Examples Interna Passing Juice
Todos Interna Passing Juice
DocumentCloud Interna Passing Juice
USA Today Interna Passing Juice
Rdio Interna Passing Juice
Hulu Interna Passing Juice
Quartz Interna Passing Juice
Earth Interna Passing Juice
Vox Interna Passing Juice
Gawker Media Interna Passing Juice
Flow Interna Passing Juice
Gilt Groupe Interna Passing Juice
Enigma Interna Passing Juice
NewsBlur Interna Passing Juice
WordPress.com Interna Passing Juice
Foursquare Interna Passing Juice
Bitbucket Interna Passing Juice
Disqus Interna Passing Juice
Delicious Interna Passing Juice
Khan Academy Interna Passing Juice
IRCCloud Interna Passing Juice
Pitchfork Interna Passing Juice
Spin Interna Passing Juice
ZocDoc Interna Passing Juice
Walmart Mobile Interna Passing Juice
Groupon Now! Interna Passing Juice
Basecamp Interna Passing Juice
Slavery Footprint Interna Passing Juice
Stripe Interna Passing Juice
Airbnb Interna Passing Juice
SoundCloud Mobile Interna Passing Juice
Art.sy Interna Passing Juice
Pandora Interna Passing Juice
Inkling Interna Passing Juice
Code School Interna Passing Juice
CloudApp Interna Passing Juice
SeatGeek Interna Passing Juice
Easel Interna Passing Juice
Jolicloud Interna Passing Juice
Salon.io Interna Passing Juice
TileMill Interna Passing Juice
Blossom Interna Passing Juice
Trello Interna Passing Juice
Tzigla Interna Passing Juice
Change Log Interna Passing Juice
hosted on GitHub Externa Passing Juice
test suite Interna Passing Juice
example application Interna Passing Juice
list of tutorials Externa Passing Juice
MIT software license Externa Passing Juice
GitHub issues page Externa Passing Juice
wiki Externa Passing Juice
DocumentCloud Externa Passing Juice
Development Version (1.4.0) Interna Passing Juice
Production Version (1.4.0) Interna Passing Juice
Source Map Interna Passing Juice
Edge Version (master) Externa Passing Juice
Underscore.js Externa Passing Juice
jQuery Externa Passing Juice
Lodash Externa Passing Juice
Zepto Externa Passing Juice
Underscore template Externa Passing Juice
React virtual DOM Externa Passing Juice
Backbone primer Externa Passing Juice
XSS Externa Passing Juice
jqXHR Externa Passing Juice
keys Externa Passing Juice
values Externa Passing Juice
pairs Externa Passing Juice
invert Externa Passing Juice
pick Externa Passing Juice
omit Externa Passing Juice
chain Externa Passing Juice
isEmpty Externa Passing Juice
Underscore.js methods Interna Passing Juice
JavaScript's JSON API Externa Passing Juice
forEach (each) Externa Passing Juice
map (collect) Externa Passing Juice
reduce (foldl, inject) Externa Passing Juice
reduceRight (foldr) Externa Passing Juice
find (detect) Externa Passing Juice
findIndex Externa Passing Juice
findLastIndex Externa Passing Juice
filter (select) Externa Passing Juice
reject Externa Passing Juice
every (all) Externa Passing Juice
some (any) Externa Passing Juice
contains (includes) Externa Passing Juice
invoke Externa Passing Juice
max Externa Passing Juice
min Externa Passing Juice
sortBy Externa Passing Juice
groupBy Externa Passing Juice
shuffle Externa Passing Juice
toArray Externa Passing Juice
size Externa Passing Juice
first (head, take) Externa Passing Juice
initial Externa Passing Juice
rest (tail, drop) Externa Passing Juice
last Externa Passing Juice
without Externa Passing Juice
indexOf Externa Passing Juice
lastIndexOf Externa Passing Juice
difference Externa Passing Juice
sample Externa Passing Juice
partition Externa Passing Juice
countBy Externa Passing Juice
indexBy Externa Passing Juice
Array#slice Externa Passing Juice
sort Externa Passing Juice
jQuery.ajax Externa Passing Juice
Mustache.js Externa Passing Juice
Haml-js Externa Passing Juice
Eco Externa Passing Juice
Jammit Externa Passing Juice
favorite Externa Passing Juice
way Externa Passing Juice
no problem Externa Passing Juice
embedded widgets Externa Passing Juice
massive apps Externa Passing Juice
go Externa Passing Juice
for it Externa Passing Juice
jQuery UI Externa Passing Juice
available on the wiki Externa Passing Juice
ERB Externa Passing Juice
escape Externa Passing Juice
Model-View-Controller Externa Passing Juice
_.bind Externa Passing Juice
_.bindAll Externa Passing Juice
a Rails application Externa Passing Juice
wiki page of Backbone apps Externa Passing Juice
Jérôme Gravel-Niquet Externa Passing Juice
read through the annotated source Interna Passing Juice
LocalStorage adapter Externa Passing Juice
localtodos.com Externa Passing Juice
DocumentCloud workspace Externa Passing Juice
USA Today Externa Passing Juice
New Rdio Externa Passing Juice
Rdio API Externa Passing Juice
Hulu Externa Passing Juice
Quartz Externa Passing Juice
Earth.nullschool.net Externa Passing Juice
SB Nation Externa Passing Juice
The Verge Externa Passing Juice
Polygon Externa Passing Juice
Eater Externa Passing Juice
Racked Externa Passing Juice
Curbed Externa Passing Juice
Vox.com Externa Passing Juice
Chorus Externa Passing Juice
liveblogging platform Externa Passing Juice
commenting system Externa Passing Juice
SB Nation Live Externa Passing Juice
Vox Cards Externa Passing Juice
Kinja Externa Passing Juice
Gawker Externa Passing Juice
Gizmodo Externa Passing Juice
Lifehacker Externa Passing Juice
io9 Externa Passing Juice
RequireJS Externa Passing Juice
Play! Framework Externa Passing Juice
Foundation Externa Passing Juice
SASS Externa Passing Juice
MetaLab Externa Passing Juice
Flow Externa Passing Juice
Gilt Groupe Externa Passing Juice
Gilt's mobile website Externa Passing Juice
Zepto.js Externa Passing Juice
Gilt Live Externa Passing Juice
Enigma Externa Passing Juice
NewsBlur Externa Passing Juice
a major rewrite and transition from spaghetti code Externa Passing Juice
open-source Externa Passing Juice
WordPress.com Externa Passing Juice
WordPress Externa Passing Juice
Notifications system Externa Passing Juice
Automattic Externa Passing Juice
homepage map Externa Passing Juice
lists Externa Passing Juice
Bitbucket Externa Passing Juice
REST API Externa Passing Juice
Google Closure Externa Passing Juice
Disqus Externa Passing Juice
Delicious Externa Passing Juice
Chaplin.js Externa Passing Juice
mobile apps Externa Passing Juice
Khan Academy Externa Passing Juice
Handlebars Externa Passing Juice
the API Externa Passing Juice
IRCCloud Externa Passing Juice
IRCCloud API Externa Passing Juice
Pitchfork Externa Passing Juice
Pitchfork.tv Externa Passing Juice
Spin Externa Passing Juice
latest news stories Externa Passing Juice
ZocDoc Externa Passing Juice
search pages Externa Passing Juice
doctor profiles Externa Passing Juice
Jasmine Externa Passing Juice
Cassette Externa Passing Juice
Walmart Externa Passing Juice
their mobile web application Externa Passing Juice
Thorax Externa Passing Juice
Lumbar Externa Passing Juice
Groupon Now! Externa Passing Juice
37Signals Externa Passing Juice
calendar feature Externa Passing Juice
Basecamp Externa Passing Juice
Slavery Footprint Externa Passing Juice
Stripe Externa Passing Juice
management interface Externa Passing Juice
Stitch Externa Passing Juice
CommonJS Externa Passing Juice
Stripe's API Externa Passing Juice
Airbnb Externa Passing Juice
Airbnb Mobile Web Externa Passing Juice
Wish Lists Externa Passing Juice
Match Externa Passing Juice
Search Externa Passing Juice
SoundCloud Externa Passing Juice
SoundCloud Mobile Externa Passing Juice
API Externa Passing Juice
jQuery templates Externa Passing Juice
Qunit Externa Passing Juice
PhantomJS Externa Passing Juice
ready.js Externa Passing Juice
Jake Externa Passing Juice
jsdom Externa Passing Juice
Art.sy Externa Passing Juice
Grape Externa Passing Juice
JSON API Externa Passing Juice
Pandora Externa Passing Juice
Inkling Externa Passing Juice
Inkling for Web Externa Passing Juice
this excerpt from JavaScript: The Definitive Guide Externa Passing Juice
Code School Externa Passing Juice
CoffeeScript Externa Passing Juice
challenge page Externa Passing Juice
CloudApp Externa Passing Juice
documented API Externa Passing Juice
Pusher Externa Passing Juice
annotated source code Externa Passing Juice
SeatGeek Externa Passing Juice
Prototype.js Externa Passing Juice
Easel Externa Passing Juice
rich visual editor Externa Passing Juice
Jolicloud Externa Passing Juice
operating system Externa Passing Juice
new Jolicloud HTML5 app Externa Passing Juice
Jolicloud Platform Externa Passing Juice
Salon.io Externa Passing Juice
Rails Externa Passing Juice
Brunch Externa Passing Juice
Knight Foundation News Challenge Externa Passing Juice
MapBox Externa Passing Juice
TileMill Externa Passing Juice
Carto styling language Externa Passing Juice
Blossom Externa Passing Juice
Brunch Externa Passing Juice
Flask Externa Passing Juice
Trello Externa Passing Juice
Cristi Balan Externa Passing Juice
Irina Dumitrascu Externa Passing Juice
Tzigla Externa Passing Juice
surreal drawings Externa Passing Juice
bookmarkable deep links Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Javascript Iterator Protocol! Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
wiki page Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
update Interna Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Controllers Interna Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Underscore's chain Interna Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
NPM Externa Passing Juice
Diff Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice
Docs Externa Passing Juice

SEO Nyckelord

Nyckelord Moln collection models options events model now event backbone new from
Nyckelord Konsistens
Nyckelord Innehåll Titel Nyckelord Beskrivning Rubriker
model 221
models 153
collection 137
backbone 130
events 106

Användbarhet

Url Domän : backbonejs.org
Längd : 14
Favikon Bra, din webbplats har en favicon.
Utskriftbart Vi kunde inte hitta CSS för utskrifter.
Språk Du har inte angett språk. Använd denna meta-tag generator helt gratis för att ange språk på din webbplats.
Dublin Core Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.

Dokument

Doctype HTML 5
Encoding Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är UTF-8.
W3C Validity Errors : 669
Varningar : 1
E-post Sekretess Bra! Ingen e-postadress har hittats i klartext.
Föråldrad HTML
Föråldrade taggar Förekomster
<tt> 622
Föråldrade HTML-taggar är HTML-taggar som inte längre används. Vi rekommenderar att du tar bort eller ersätter dessa eftersom dom nu är föråldrade.
Hastighets Tips
Utmärkt, din webbplats använder inga nästlade tabeller.
Synd, din webbplats använder sig utav inline stilar.
Bra, din webbplats har få CSS-filer.
Perfekt, din webbplats har få Javascript filer
Synd, din webbplats utnyttjar inte gzip.

Mobil

Mobiloptimering
Apple Ikon
Meta Viewport Tagg
Flash innehåll

Optimering

XML Sitemap Saknas

Din webbplats saknar en XML sitemap - detta kan orsaka ett problem.

Eftersom en sitemap listar webbadresser som är tillgängliga för genomsökning och kan innehålla ytterligare information såsom din webbplats senaste uppdatering, antal förändringar och betydelsen av webbadresserna. Detta gör det möjligt för sökmotorer att på ett mer intelligent sätt genomsöka webbplatsen.
Robots.txt http://backbonejs.org/robots.txt

Bra, din webbplats har en robots.txt fil.
Analytics Saknas

Vi hittade inte någon analysverktyg på din webbplats.

Webbanalys program kan mäta besökare på din webbplats. Du bör ha minst ett analysverktyg installerat, men det kan också vara en bra ide att installera två för att dubbelkolla uppgifterna.

PageSpeed Insights


Enhet
Kategorier


fiskaro paslaugos | Darbo birža | Full Length Audiobooks | Nemokami skelbimai | cs 1.6 download | Geros paslaugos | Nuomojamas butas Kaune | naudoti kompiuteriai pigiau |